Figura Divina

Home » Nieuws » Recensies

Categorie archief: Recensies

CW prijst ‘God opnieuw verbeeld’

Martien Brinkman prijst in CW Wessels jongste boek God opnieuw verbeeld. “Impliciet gaf ik in de eerste alinea’s al aan deze studie min of meer als een mijlpaal te beschouwen. Het werd hoog tijd dat uit de Europese gereformeerde traditie – hier breed opgevat als de uit vele afsplitsingen bestaande Reformed familly – een eigentijdse bezinning op moderne kunst verscheen. Stoker is daartoe als geen ander toegerust.” Lees hier het hele artikel.

Trouw tipt ‘Pijnlijk mooi’

Dagblad Trouw tipt Pijnlijk mooi: een ‘fraaie bundel’.

Recensie ‘Apocalyps’ door Spijkerboer

Gesproken recensie van Apocalyps in kunst, Ondergang als loutering? onder redactie van Marcel Barnard en Wessel Stoker (2014). Uitgesproken door Anne Marijke Spijkerboer op VU Amsterdam, woensdag 14 januari 2015. Lees de gehele recensie online.