Figura Divina

Home » Symposia » In Gods spoor (2021)

In Gods spoor (2021)

UPDATE 14-11-21: Gelet op de bestaande Covid-19 maatregelen wordt van u gevraagd bij de ingang een Corona QR code te tonen.

Op 26 november 2021 houdt Figura Divina haar jaarlijkse symposium.

IN GODS SPOOR
Hedendaagse religieuze en spirituele kunst

12.45 zaal open
12.55 ontvangst en registratie

13.20 Wessel Stoker (dagvoorzitter): opening en inleiding
13.30 Johan Goud: Kunst en spiritualiteit
14.00 Lieke Wijnia: Eigentijdse Maria Magdalena’s in de beeldende kunst

14.30 Presentatie van de Figura Divina bundel Kunstenaars in Gods spoor: peilingen van het religieuze en het spirituele van kunst in een seculiere wereld. Aanbieding van het eerste exemplaar aan Wouter Prins (Museum Krona)

14.35 Pauze koffie/thee

14.50 Marc De Kesel: Als de Idee danst. Over het spirituele in Mallarmé’s poëtica
15.20 Frank G. Bosman: Innocence. A Plague Tale. Over religie, kunst en videogames.
15.50 Oane Reitsma.

16.45 Discussie
17.15 Afsluiting

Kosten: € 12 euro inclusief koffie en thee (studenten € 5).

Opgave: Via het sturen van een email aan f.g.bosman@uvt.nl en het overmaken van het vereiste bedrag op NL28 INGB 0000 545141 t.n.v. FG Bosman o.v.v. ‘symposium in gods spoor’.

Covid 19: De eind november 2021 geldende regels ter voorkoming van verspreiding van het virus zullen in acht genomen worden.​

Praktische informatie: Vrijdag 26 november 2021, 13.00-17.15 uur. Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, Amsterdam-Zuid.

%d bloggers liken dit: