Figura Divina

Home » Symposia » Spiritualiteit van de tuin (2016)

Spiritualiteit van de tuin (2016)

garden

Vanouds is de tuin een belangrijk religieus symbool: het paradijs, de Tuin van Eden, de Tuinen der Oprechten, zen-tuinen, tuinen rondom hindoetempels maken alle deel uit van spirituele tradities waarin de tuin beeld vormt voor de ziel. Wat is de hedendaagse betekenis van tuin en tuinieren? Hoe hangt deze samen met natuurbeleving? Gaan ecologie en spiritualiteit een band aan met elkaar? Hoe functioneert de tuin in religieuze kunst? Deze vragen komen aan de orde in lezingen en tuinbezoek.

Programma

 • 10.00 Opening door dagvoorzitter dr. Frank Bosman (TST)
  Inleiding op het thema
 • 10.15 Wouter Prins, Curator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden
  De tuin in religieuze kunst
 • 11.00 Muzikaal intermezzo
 • 11.15 De tuin als beleving.
  Bezoek aan tuin Pieterskerk en kunstwerken Nieuwe Gracht 65
 • 12.30 Lunchpauze
 • 13.30 Dr.ir. Saskia de Wit, ontwerp en advies tuin en landschap
  De tuin als natuurembleem: Visies op de natuur verbeeld door de eeuwen heen
 • 14.15 Prof.dr. Johan Goud, emeritus hoogleraar Religiewetenschap, UU
  Het paradijsverlangen bij Rutger Kopland
 • 14.45 Poëzie en muzikaal intermezzo
 • 15.00 Pauze
 • 15.30 Br. Malachias Huijink o.c.s.o., abt van de Cisterciënserabdij ‘Lilbosch’ te Echt
  De monnik als amator loci, de abdij als hortus conclusus
 • 16.15 Renske van Lierop, MA en prof.dr. Hans Alma, Universiteit voor Humanistiek
  Een levensbeschouwelijke visie op ecologie
 • 16.45 Discussie
 • 17.30 Afsluiting

Praktische informatie:

Datum: 14 april 2016

Kosten:

 • niet-studenten € 20 euro inclusief koffie, thee, lunch
 • studenten € 7,50 euro inclusief koffie, thee, lunch

Locatie: Ariënsinstituut, Keistraat 9, Utrecht

Aanmelding: via tiu.nu/FiguraDivina

 

%d bloggers liken dit: