Figura Divina

NIEUW: boek ‘Kunstenaars in Gods spoor’

Vanaf vandaag is het 7e deel in de Figura Divina-reeks te koop: Kunstenaars in Gods spoor. Peilingen naar het religieuze en spirituele van de kunst in een seculiere wereld. Lees hier verder.

Update symposium 26 november inzake Covid-19

Ons symposium wordt gehouden in de Willem de Zwijgerkerk aan de Olympiaweg 14 te Amsterdam. In de kerk is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Gelet op de bestaande Covid-19 maatregelen wordt van u gevraagd bij de ingang een Corona QR code te tonen.

We verheugen ons op uw komst,
namens figura divina,
Frank Bosman en Wessel Stoker 

Inschrijving symposium ‘In Gods spoor’ geopend

UPDATE 14-11-21: Gelet op de bestaande Covid-19 maatregelen wordt van u gevraagd bij de ingang een Corona QR code te tonen.

Op 26 november 2021 houdt Figura Divina haar jaarlijkse symposium, getiteld ‘In Gods spoor. Hedendaagse religieuze en spirituele kunst’ met medewerking van onder andere Lieke Wijnia, Wouter Prins en Caroline Vanderstichele. Alle informatie en inschrijving is hier te vinden.

Moderne kunst in een heilige crisis?

Figura Divina organiseert een expert seminar rond het artikel van Marc De Kesel (directeur Titus Brandsma Instituut Nijmegen), getiteld: Heilige crisis:over moderne kunst en haar fascinatie voor het spirituele. Verschillende experts gaan in debat met De Kesel:  

  • William Arfman
  • Frank Bosman 
  • Patrick Chatelion Cournet
  • Mette Gieskes
  • Johan Goud 
  • Kees Vuyk  
  • Wessel Stoker (dagvoorzitter)

Plaats en tijd: 23 september, 13.00 uur, Ariënsinstituut, Keistraat 9, Utrecht.

Opgave: Stuur een mail aan f.g.bosman@uvt.nl.

Betaling: € 5 over te maken op NL28 INGB 0000 545141 tnv FG Bosman

Covid 19! De in september 2021 geldende regels ter voorkoming van verspreiding van het virus zullen in acht worden genomen.

NIEUW! Leven dat leven wil

Mensen en dieren zijn lotgenoten. De mens is nauw verwant met alles wat leeft, maar beseft dat nauwelijks. De gedachte dat wij het middelpunt zijn van het bestaan, en dat de waarde van al het andere – de levende en niet-levende natuur – afhangt van de mate waarin dit nuttig is voor ons, staat die notie in de weg.

Om op deze kwestie dieper in te gaan presenteert Figura Divina het 7e deel van haar serie: Leven dat leven wil.

Symposium ‘Passies’ geannuleerd

WEGENS HET CORONA-VIRUS EN DE DAARBIJ BEHORENDE NATIONALE MAATREGELEN IS HET SYMPOSIUM ‘PASSIES‘ GEANNULEERD. ONZE EXCUSES VOOR DIT ONGEMAK.

CW prijst ‘God opnieuw verbeeld’

Martien Brinkman prijst in CW Wessels jongste boek God opnieuw verbeeld. “Impliciet gaf ik in de eerste alinea’s al aan deze studie min of meer als een mijlpaal te beschouwen. Het werd hoog tijd dat uit de Europese gereformeerde traditie – hier breed opgevat als de uit vele afsplitsingen bestaande Reformed familly – een eigentijdse bezinning op moderne kunst verscheen. Stoker is daartoe als geen ander toegerust.” Lees hier het hele artikel.

Symposium ‘Passies’

UPDATE 17-03-20. WEGENS HET CORONA-VIRUS EN DE DAARBIJ BEHORENDE NATIONALE MAATREGELEN IS HET SYMPOSIUM GEANNULEERD. ONZE EXCUSES VOOR DIT ONGEMAK.

Op 26 maart organiseert Figura Divina weer haar jaarlijks symposium, dit jaar onder de titel ‘Passies in moderne kunst’.

Met verhalen over de 21 ste eeuwse Passie-composities (Mirella Klomp), scènes uit het Passieverhaal in stille films (Caroline Vander Stichele), de Amsterdamse Stations of the Cross (Lieke Wijnia) en vele anderen. Lees verder.

Cursus: God opnieuw verbeeld

Kunst en religie zijn innerlijk verwant omdat beide betrokken zijn op menselijke bestaansvragen. Kunst verbeeldt, verklankt of verwoordt het menselijk bestaan in zijn existentiële diepte. Religies geven vanuit hun heilige boeken inzichten over mens en wereld. Zo ook de christelijke religie. Het conflict tussen kunst en religie betrof/betreft in het Westen vooral de relatie van kunst met de christelijke religie die tot en met de Barok in de kunst zeer invloedrijk was. De cursus laat zien dat er in de moderne en hedendaagse kunst weer indrukwekkende kunst gemaakt wordt met christelijke thema’s.

Een driedaagse cursus van Godsdienstfilosoof en estheticus prof.dr. Wessel Stoker aan de Vrije Universiteit; 14-21-18 juni 2019. Zie website.

Trouw tipt ‘Pijnlijk mooi’

Dagblad Trouw tipt Pijnlijk mooi: een ‘fraaie bundel’.

Snel contact