Figura Divina

Home » Publicaties

Publicaties

Kunstenaars in Gods spoor

Wessel Stoker en Frank G. Bosman (red.), Kunstenaars in Gods spoor. Peilingen naar het religieuze en spirituele van kunst in een seculiere wereld, Almere: Parthenon (2022).

Religie en kunst zijn altijd op een intieme manier met elkaar vervlochten geweest. Waarom eigenlijk? Wat is er zo religieus aan kunst, en omgekeerd? Lees verder.


Leven dat leven wil

Johan Goud en Frank G. Bosman (red.), Leven dat leven wil. Over dieren en mensen in filosofie, religie en kunst, Almere: Parthenon (2020), 789083046433.

Mensen en dieren zijn lotgenoten. De mens is nauw verwant met alles wat leeft, maar beseft dat nauwelijks. De gedachte dat wij het middelpunt zijn van het bestaan, en dat de waarde van al het andere – de levende en niet-levende natuur – afhangt van de mate waarin dit nuttig is voor ons, staat die notie in de weg. Lees verder.


God opnieuw verbeeld

Wessel Stoker, Almere: Parthenon (2019)
332 pagina’s, € 29,50, 9789079578962.

Het is verrassend hoe religieuze symboliek in werken van moderne kunstenaars een breed publiek aanspreekt. Ook bij wie niets te maken wil hebben met de kerk. Kunst en religie zijn aan elkaar verwant omdat beide willen meedelen waar het in het leven werkelijk om gaat. Lees verder.


Pijnlijk mooi

Marc De Kesel en Anne Marijke Spijkerboer (red.), 2019
188 pagina’s, 978-94-92183-81-1

Hoe kan kunst die pijn en lijden uitdrukt tegelijkertijd mooi zijn? Door de eeuwen heen, maar ook in moderne kunst, wordt lijden verbonden aan schoonheid. In woord, beeld en muziek. Lees verder.


God in de hedendaagse kunst

Marcel Barnard & Wessel Stoker (red.), 2018
292 pagina’s, 978-94-0224-301-7

God in de kunst was lange tijd geen vanzelfsprekend thema. Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw kwam er in Nederland een kentering zowel in de beeldende kunst als in de literatuur. Men raakte weer in de christelijke religie geïnteresseerd. Lees verder.


Spiritualiteit van de tuin

Hans Alma & Frank G. Bosman (red.), 2017
160 pagina’s, 9789021143910

Vanouds is de tuin een belangrijk religieus symbool. In jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme verwijst de beeltenis van de tuin naar rust, harmonie, en (bedrieglijke) eenvoud. Lees verder.


Maar zie, ik heb lief! Eros in kunst en religie

Hans Alma en Johan Goud (red.), 2016
160 pagina’s, 9789021143903

Eros, kunst en religie zijn met elkaar verwant, maar leven dikwijls in onmin met elkaar. Dit boek gaat over de vaak controversiële, soms harmonische, altijd spannende relaties tussen deze drie. Lees verder


Apocalyps in kunst. Ondergang als loutering?

Marcel Barnard en Wessel Stoker (red.), 2014
160 pagina’s, 9789021143651

De verschrikkingen van de eindtijd zijn een steeds terugkerend thema in kunst en religie. Dit boek peilt de apocalyptische stemming in de hedendaagse film, games, muziek, literatuur en beeldende kunst. Lees verder

%d bloggers liken dit: