Figura Divina

Home » Symposia » Leven dat leven wil (2019)

Leven dat leven wil (2019)

Advertenties

De theoloog, filosoof en medicus Albert Schweitzer (1875-1965) heeft ooit beschreven hoe hij tot zijn basisprincipe van ‘eerbied voor het leven’ kwam. Langzaam varend over de Ogowe-rivier zag hij een viertal nijlpaarden gelijk op lopen. In een flits drong tot hem door dat ‘ik leven ben dat leven wil, te midden van leven dat leven wil’. Die vitale oerverbondenheid doorbrak naar zijn besef het typisch moderne geobsedeerd zijn door menselijk bestaan en bewustzijn, het rationalisme en antropocentrisme van Descartes’ cogito ergo sum. Schweitzer was de vroege voorloper van een sensibiliteit die zich in onze tijd bij velen manifesteert. Hoe krijgt het vorm in kunst en literatuur, filosofie en theologie?

timmer 1.jpg

Op donderdag 11 april 2019 organiseert Figura Divina haar jaarlijks symposium over dieren in de kunst onder de titel ‘leven dat leven wil’.

Concept-programma

(Onder voorbehoud van wijzigingen.)

10.30 Opening (Johan Goud & Frank Bosman)

Filosofie van dier en mens

10.40 Hans Achterhuis over filosofie en literatuur; in het bijzonder over dieren in het werk van Coetzee.

11.00 Eva Meijer (gepromoveerd op de taal van de dieren aan de UvA in 2017, tevens kunstenares).

11.20 Hans Alma (VUB): Het antropocentrisme ter discussie – toegespitst op de dier-mens-relatie.

11.40 Angela Roothaan (VU) over spiritueel-filosofische (sjamanistische) aspecten van de relatie dier-mens.

12.00 Discussie.

12.30 Lunch

Theologie van dier en mens

13.15 Eva van Urk (promovenda VU) over theologische problemen i.v.m. de relatie dier-mens.

13.35 Rick Benjamins (PThU) over ‘eerbied voor het leven’ als thema van theologie.

13.55 Johan Goud (emeritus UU) over theologische dieren in de literatuur, in het bijzonder honden en kraaien.

14.15 Discussie

14.45 Theepauze

Dier en mens in muziek, beeldende kunst en literatuur

15.15 Oane Reitsma (theoloog, publiceerde over muziek en religie) over Muziek en vogels, met name in het werk van Messiaen.

15.35 Charlotte Mutsaers in gesprek met Barbara Fraipont, die onlangs promoveerde  op Humaniteit uw naam is een dier. Configurations zoopoétiques et –politiques dans l’oeuvre de Charlotte Mutsaers (Louvain-la-Neuve).

16.20 Marian Cousijn (kunstcritica, werkzaam voor ‘De Correspondent’): Dieren in de moderne beeldende kunst.

16.40 Discussie

17.10 Afsluiting

Praktische gegevens

Datum en tijd: donderdag 11 april 2019
Locatie: Boothzaal, UB Uithof, Utrecht
Aanmelding kan via overmaken op NL28INGB 0000 545141 tnv FG Bosman ovv ‘Symposium dier en mens’.
Kosten: €15 (studenten € 10).

Foto met toestemming van Stichting CLIO / fotograaf Bob Goedewaagen. Kunstenaar is Kees Timmer (1903-1978).

Advertenties
%d bloggers liken dit: