Figura Divina

Home » Symposia » Maar zie, ik heb lief! (2015)

Maar zie, ik heb lief! (2015)

erosEros is een vaag maar intrigerend begrip. Het bestaat in talloze gedaanten, verlangend, vervuld, lichamelijk, vergeestelijkt, van mogelijke en onmogelijke intenties voorzien. Het is verbonden met zo uiteenlopende literaire typen als Don Juan, Emma Bovary en Vorst Mysjkin. Maar hoe het ook nader bepaald en gerealiseerd wordt, het vormt een hoofdmotief in kunst en religie. In een brief van Vincent van Gogh (december 1881) komen deze twee contexten samen: ‘Ben ik een atheïst? De dominees beschouwen me zo – het zij zo – maar zie, ik heb lief, en hoe zou ik liefde kunnen voelen als ik zelf niet leefde, en anderen niet leefden, en als we dan leven, daar is iets wonders in. Noem nu dat God, of de menselijke natuur, of wat ge wilt, maar er is een zeker iets, dat ik niet definiëren kan in een systeem, ofschoon het erg levend en werkelijk is, en zie dat is voor mij God of net zo goed als God.’

Sprekers:

 • Johan Goud (hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst, Universiteit Utrecht): inleiding, dagvoorzitter;
 • Hans Alma (hoogleraar Cultuurpsychologie, Universieit voor Humanistiek): Eros,
  religie en publieke kunst – Martha Nussbaum;
 • Dominic van den Boogerd (kunstcriticus): Eros, dood en verlangen in het werk van Marlene Dumas;
 • Laurens ten Kate (hoofddocent Godsdienstfilosofie, Universiteit voor Humanistiek en Protestantse Theologische Universiteit): Eros tussen grens en overschrijding: violence revisited;
 • Ronald Klamer (artistiek en zakelijk leider van ‘Het toneel speelt’): Eros en religie in het theater;
 • Paul Moyaert (hoogleraar Filosofie, Katholieke Universiteit Leuven): Eros, Freud en mystieke poëzie;
 • Wessel Stoker (emeritus-hoogleraar Esthetica, Vrije Universiteit Amsterdam):
  Kierkegaard en het muzikaal-erotische van Mozarts Don Giovanni
 • Arent Weevers (kunstenaar en theoloog): “Travelling of the Heart.” Eros en religie in videokunst.

Praktische informatie

Datum: donderdag 23 april 2015.
Locatie: Universiteitsbibliotheek – Boothzaal,
Heidelberglaan 3, Utrecht (Uithof) van 10.00 tot 17.00 uur.

%d bloggers liken dit: