Figura Divina

Home » Symposia » Op de rand van het woord (2023)

Op de rand van het woord (2023)

Over het ‘on/heilige’ in de poëtica van Hugo Ball, Paul Van Ostaijen en Lucebert

Hugo Ball (1886-1927), Paul van Ostaijen (1896-1928) en Lucebert (1924-1994) zijn dichters op grens van oorlog en vrede. Alle drie worstelden zij – op hun eigen wijze – met de verschrikkingen van 20e eeuw met als dieptepunten de Eerste en de Tweede Wereldoorlogen. Alle drie schuurden zij daarbij langs (en over) de randen het religieuze.

Alle drie experimenteerden zij met nieuwe poëzie, zowel in de vorm als in de inhoud. Ball deconstrueerde de taal tot louter klanken, die elke directe band met de realiteit verloren lijken te hebben. Van Ostaijen liet zijn woorden over het vel papier vliegen alsof ze geen anker meer in de realiteit hebben. En Lucebert als laatste zet weliswaar woorden ‘netjes’ in tekstregels, maar in een voor velen hermetische volgorde die elke interpretatie bij voorbaat lijkt te ontkrachten.

Programma

10.30 – 10.45: ontvangst/koffie/thee

Deel 1: Hugo Ball

10.45 – 11.20: Frank Bosman

11.20 – 11.55: Marc De Kesel

11.55 – 12.05: Voorstelling Heilige Crisis-boek

12.05 – 13.00: lunch

Deel II: Van Ostaijen

13.00 – 13.35: Linde De Potter

13.35 – 14.10: Matthijs de Ridder

14.10 – 14.40: Pauze

Deel III: Lucebert

14.40 – 15.15: Theo Salemink

15.15 – 15.50: Sander Bax

15.50 – 16.25: afrondende discussie

Praktische gegevens

Datum: vrijdag 22 september 2023

Plaats: Ariënsinstituut, Keistraat 9, Utrecht

Aanmelden: via Maartje Groeneweg, f.m.groeneweg@tilburguniversity.edu.

Kosten: € 10 (te voldoen bij binnenkomst à cash).

%d bloggers liken dit: