Figura Divina

Home » Symposia » God in de hedendaagse kunst (2017)

God in de hedendaagse kunst (2017)

godHoe is God uit te beelden op een schilderij of in een beeldhouwwerk? Hoe komt God naar voren in een film, op het toneel of in een roman? Hoe is het onzichtbare in kunst te verbeelden? Meestal speelt een iconoclastisch moment een rol: het verzet tegen het uitbeelden van het onzichtbare of tegen het maken van beelden van God, gevoed door het Bijbelse beeldenverbod. God heeft zijn geschiedenis. We spreken thans met minder grote woorden over Hem dan in het verleden. Veel kunstenaars laten zich niet meer door één religieuze bron inspireren maar putten uit verschillende bronnen.

Op het symposium komt God als geheimenis in beeld en woord aan de orde vanuit verschillende visies en vanuit verschillende kunsten.

Programma

10.00 Opening door de dagvoorzitter Wessel Stoker.
Inleiding op het thema: beelden van een beeldloze God?

10.15 Van woestijnervaring naar liefdevolle ontmoeting.
Het Godsbeeld bij Eric-Emmanuel Schmitt
Marjolein Van Tooren

10.45 De drukker H.N. Werkman.
Een immanente God in poëtische sjablonen en stempels
Marcel Barnard

11.15 pauze

11.30 -Een kunstenaar over God en religie in de hedendaagse kunst
Gijs Frieling

12.15 Lunch

13.15 Kunstenaar Harald den Breejen in gesprek met
Marcel Barnard over ‘On dedication’

14.00 Gods pijn
Berlinde de Bruyckere en het lijden van God
Anne Marijke Spijkerboer

14.30 Korte pauze

14.45 Willem Jan Otten over Ordet
Een klassieke film van de Deen C.Th. Dreyer

15.45 Boekpresentatie Spiritualiteit van de tuin
(red. Hans Alma en Frank G. Bosman)

16.00 Discussie

16.30 Afsluiting en borrel

Praktische informatie

Datum: 6 april 2017
Locatie: PThU/VU Amsterdam
Aanmelden kan via website PThU.

%d bloggers liken dit: