Figura Divina

Home » Publicaties » Maar zie, ik heb lief! (2016)

Maar zie, ik heb lief! (2016)

Eros in kunst en religie

Hans Alma en Johan Goud (red.), 2016
160 pagina’s, 9789021143903

Eros, kunst en religie zijn met elkaar verwant, maar leven dikwijls in onmin met elkaar. Dit boek gaat over de vaak controversiële, soms harmonische, altijd spannende relaties tussen deze drie.

Eros is een vaag maar intrigerend begrip. Het bestaat in talloze gedaanten, verlangend, vervuld, lichamelijk, vergeestelijkt, van mogelijke en onmogelijke intenties voorzien. Volgens de filosoof Plato is ‘eros’ de manier waarop al wat sterfelijk is, zich weet te redden. Het erotische verlangen is zo beschouwd nauw verbonden met onze wil om te leven. Het maakt bovendien de kern uit van wat we liefde noemen – in de talrijke vormen waarin deze zich manifesteert: seksueel, vriendschappelijk, sociaal, religieus, filosofisch. Hoe het ook bepaald en gerealiseerd wordt: het vormt een hoofdmotief in kunst en religie.
Dit boek zoekt de verbinding tussen eros, kunst en religie, in filosofische en religieuze benaderingen en in concrete voorbeelden van visuele kunst, dans, muziek, toneel en literatuur.

Maar zie, ik heb lief! is het tweede deel in de reeks ‘Figura divina’ over kunst en religie.

Bestellen

%d bloggers liken dit: