Figura Divina

Home » Nieuws

Categorie archief: Nieuws

Op de rand van het woord

Op 22 september organiseren we ons jaarlijks symposium, nu over het ‘on/heilige’ in de poëtica van Hugo Ball, Paul Van Ostaijen en Lucebert. Meer informatie is hier te vinden.

God: hoorbaar of zichtbaar?

Hoe kan een muziekfilosoof een schilderij dat hij nog nooit gezien heeft, wel gehoord hebben? Hoe kan in een vijfhoekig huis (PentAhouse) de proportio divina van de muziek zichtbaar worden? Hoe kan de onzichtbare God niet in beeld maar wel in klank verschijnen? Of in Hebreeuwse letters? Hoe leidt muzikale improvisatie tot een spirituele ervaring? Hoe kan hypermoderne techniek in een orgel directer toegang verschaffen tot het religieuze bij Bach? En wat doet een musicus dan concreet? Figura Divina organiseert in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit en het Orgelpark Research Colloquium een symposium dat antwoorden zoekt op deze vragen.

Meer informatie: lees de flyer (pdf).

NIEUW: boek ‘Kunstenaars in Gods spoor’

Vanaf vandaag is het 7e deel in de Figura Divina-reeks te koop: Kunstenaars in Gods spoor. Peilingen naar het religieuze en spirituele van de kunst in een seculiere wereld. Lees hier verder.

Update symposium 26 november inzake Covid-19

Ons symposium wordt gehouden in de Willem de Zwijgerkerk aan de Olympiaweg 14 te Amsterdam. In de kerk is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Gelet op de bestaande Covid-19 maatregelen wordt van u gevraagd bij de ingang een Corona QR code te tonen.

We verheugen ons op uw komst,
namens figura divina,
Frank Bosman en Wessel Stoker 

Inschrijving symposium ‘In Gods spoor’ geopend

UPDATE 14-11-21: Gelet op de bestaande Covid-19 maatregelen wordt van u gevraagd bij de ingang een Corona QR code te tonen.

Op 26 november 2021 houdt Figura Divina haar jaarlijkse symposium, getiteld ‘In Gods spoor. Hedendaagse religieuze en spirituele kunst’ met medewerking van onder andere Lieke Wijnia, Wouter Prins en Caroline Vanderstichele. Alle informatie en inschrijving is hier te vinden.

Moderne kunst in een heilige crisis?

Figura Divina organiseert een expert seminar rond het artikel van Marc De Kesel (directeur Titus Brandsma Instituut Nijmegen), getiteld: Heilige crisis:over moderne kunst en haar fascinatie voor het spirituele. Verschillende experts gaan in debat met De Kesel:  

  • William Arfman
  • Frank Bosman 
  • Patrick Chatelion Cournet
  • Mette Gieskes
  • Johan Goud 
  • Kees Vuyk  
  • Wessel Stoker (dagvoorzitter)

Plaats en tijd: 23 september, 13.00 uur, Ariënsinstituut, Keistraat 9, Utrecht.

Opgave: Stuur een mail aan f.g.bosman@uvt.nl.

Betaling: € 5 over te maken op NL28 INGB 0000 545141 tnv FG Bosman

Covid 19! De in september 2021 geldende regels ter voorkoming van verspreiding van het virus zullen in acht worden genomen.

NIEUW! Leven dat leven wil

Mensen en dieren zijn lotgenoten. De mens is nauw verwant met alles wat leeft, maar beseft dat nauwelijks. De gedachte dat wij het middelpunt zijn van het bestaan, en dat de waarde van al het andere – de levende en niet-levende natuur – afhangt van de mate waarin dit nuttig is voor ons, staat die notie in de weg.

Om op deze kwestie dieper in te gaan presenteert Figura Divina het 7e deel van haar serie: Leven dat leven wil.

Symposium ‘Passies’ geannuleerd

WEGENS HET CORONA-VIRUS EN DE DAARBIJ BEHORENDE NATIONALE MAATREGELEN IS HET SYMPOSIUM ‘PASSIES‘ GEANNULEERD. ONZE EXCUSES VOOR DIT ONGEMAK.

CW prijst ‘God opnieuw verbeeld’

Martien Brinkman prijst in CW Wessels jongste boek God opnieuw verbeeld. “Impliciet gaf ik in de eerste alinea’s al aan deze studie min of meer als een mijlpaal te beschouwen. Het werd hoog tijd dat uit de Europese gereformeerde traditie – hier breed opgevat als de uit vele afsplitsingen bestaande Reformed familly – een eigentijdse bezinning op moderne kunst verscheen. Stoker is daartoe als geen ander toegerust.” Lees hier het hele artikel.

Symposium ‘Passies’

UPDATE 17-03-20. WEGENS HET CORONA-VIRUS EN DE DAARBIJ BEHORENDE NATIONALE MAATREGELEN IS HET SYMPOSIUM GEANNULEERD. ONZE EXCUSES VOOR DIT ONGEMAK.

Op 26 maart organiseert Figura Divina weer haar jaarlijks symposium, dit jaar onder de titel ‘Passies in moderne kunst’.

Met verhalen over de 21 ste eeuwse Passie-composities (Mirella Klomp), scènes uit het Passieverhaal in stille films (Caroline Vander Stichele), de Amsterdamse Stations of the Cross (Lieke Wijnia) en vele anderen. Lees verder.